Reklamačný protokol

Kancelária123 s.r.o., www.kancelaria123.sk, J.Poničana 5, Bratislava 841 08


Reklamačný protokol

Reklamujúci: Názov firmy: ............................................................................. 
ulica: ..................................................................................................................
PSČ, mesto: ....................................................................................................

ontaktná osoba: .............................................................................................
telefón: .............................................................................................................

Údaje o reklamovanom tovare: 
objednávkové číslo výrobku: ........................................................................
výrobné číslo rekl. výrobku: ...........................................................................
názov výrobku: ................................................................................................. 
počet reklamovaných kusov: ........................................................................
podrobný popis závady: ...............................................................................,. 
............................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
číslo dokladu o kúpe: ............................................................................. 
dátum kúpy: .............................................................................

Podmienky reklamácie: 
1. Súčasťou reklamácie je dodanie reklamovaného tovaru spolu s riadne vyplneným reklamačným protokolom a kópiou dokladu, na základe ktorého bol tovar vyskladnený. 
2. Reklamáciu zjavných závad (nekompletnosť výrobku, prasknutý plast, poškriabaný povrch) prijímame do 14 dní od vyskladnenia tovaru z firmy Kancelária123 s.r.o.
3. Súčasťou reklamácie atramentových kaziet, tonerov a pások akejkoľvek značky musí byť výtlačok s preukázanou chybou kazety (toneru,pásky...). K výtlačku stručne pripíšte nastavenie tlačiarne, pri ktorom bol výtlačok vytvorený. V prípade, že v kazete chýba viac ako 10% obsahu, reklamáciu výrobca neuznáva. 
4. Reklamovaný výrobok musí byť dodaný kompletný, t.j. v pôvodnom balení vrátane všetkých doplnkov, ktoré tvoria jeho súčasť (v závislosti od typu výrobku). 
5. Na tovar zjavne poškodený vinou kupujúceho sa reklamácia nevzťahuje.

Prehlásenie reklamujúceho: 
Súhlasím s tým, že mi budú účtované náklady spojené s opravou alebo výmenou tovaru, pokiaľ sa preukáže, že závada na výrobku bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním alebo na tovar sa už nevzťahuje záručná doba. Súčasne sa zaväzujem uhradiť dodávateľovi všetky náklady spojené s vybavovaním neoprávnenej reklamácie. (Pozor! Chybnú tlač môže spôsobiť nielen závada tlačovej kazety, ale aj porucha tlačiarne.)

 

V ..................................................... dňa: ........................ podpis a pečiatka reklamujúceho

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

Veľmi rýchle vybavenie

Overený zákazník,

Super obchod, velmi seriózny.

Overený zákazník,

Veľmi rýchle dodanie tovaru.

Overený zákazník,